Liên kết website
 

 HÌNH QUẢNG CÁO

 
Lượt truy cập
 

 Công tác thanh tra

 
QUYẾT ĐỊNH V/v việc ban hành Mục tiêu chất lượng năm 2023 Cập nhật: 13-11-2023 10:45
QUYẾT ĐỊNH V/v việc ban hành Mục tiêu chất lượng năm 2023

Căn cứ Kế hoạch số  24/KH-TT ngày 03/02/2023 của Thanh tra tỉnh Đồng Nai về việc Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Thanh tra tỉnh

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh, Chánh thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 18A ngày 06/2/2023 về việc ban hành Mục tiêu chất lượng năm 2023, cụ thể:

Điều 1: Công bố Mục tiêu chất lượng năm 2023 của Thanh tra tỉnh Đồng Nai phù hợp với yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015:

1.     Thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính, nâng cao năng lực tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, phấn đấu đạt tối thiểu 99% hồ sơ giải quyết đúng thời gian quy định.

2.     Thường xuyên xem xét, cải tiến để duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.

3.     100% công chức, tham mưu và xử lý hồ sơ công việc qua Phần mềm quản lý văn bản IOFFICE; Duy trì 100% văn bản được ký số (ngoại trừ văn bản mật theo quy định của Nhà nước).

4.     Thực hiện 04 cuộc thanh tra theo kế hoạch công tác thanh tra năm 2023, các cuộc thanh tra chuyên đề, diện rộng theo chỉ đạo của các cơ quan cấp trên (nếu có) và các cuộc thanh tra lại khi phát hiện dấu hiệu vi phạm (nếu có)

5.     Giải quyết kịp thời, đúng quy trình của pháp luật, phù hợp thực tế đối với các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyển ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, phấn đấu đạt tỷ trên 85%. Thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90%.

Điều 2: Trách nhiệm triển khai Mục tiêu chất lượng:

1.     Trưởng các phòng thuộc Thanh tra tỉnh triển khai Mục tiêu chất lượng năm 2023 đến toàn thể công chức, nhằm đảm bảo mọi người hiểu và thực hiện.

2.     Trưởng các phòng thuộc Thanh tra tỉnh thuộc phạm vi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 căn cứ vào Mục tiêu chất lượng năm 2023 của Thanh tra tỉnh phân công trách nhiệm theo dõi, đánh giá tiến độ thực hiện, tổng hợp báo cáo Trưởng ban ISO khi có yêu cầu.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2023 đến 12/2023.


In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP