Liên kết website
 

 HÌNH QUẢNG CÁO

 
Lượt truy cập
 

 Công tác thanh tra

 
Chánh Thanh tra huyện Nhơn Trạch ban hành Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng tại Phòng lao động - thương binh và Xã hội và Phòng văn hoá và Thông tin Cập nhật: 26-03-2024 02:18
Ngày 04/01/2024, Chánh thanh tra huyện Nhơn Trạch ban hành Kết luận thanh tra số 01/KL-TTH về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng tại Phòng lao động – thương binh và Xã hội và Phòng văn hoá và Thông tin huyện Nhơn Trạch (giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2022).

Thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2023 đã được Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch; ngày 25/9/2023, Chánh thanh tra huyện Nhơn Trạch ban hành Quyết định số 13/QĐ-TT về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng tại Phòng lao động - thương binh và Xã hội và Phòng văn hoá và Thông tin (giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2022).

Sau khi Đoàn Thanh tra có báo cáo kết quả thanh tra, ngày 04/01/2024, Chánh thanh tra huyện Nhơn Trạch ban hành Kết luận thanh tra số 01/KL-TTH về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng tại Phòng lao động – thương binh và Xã hội và Phòng văn hoá và Thông tin; theo đó, kết luận Đối với Phòng lao động - thương binh và Xã hội chưa ban hành, niêm yết nội quy tiếp công dân của cơ quan; hướng dẫn về quy trình tiếp công dân, quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; chưa phân công công chức làm công tác tiếp công dân thường xuyên; trong kỳ, Trưởng phòng không cung cấp được tài liệu chứng minh việc tiếp công dân theo quy định; chưa thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình, kết quả tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với cơ quan có thẩm quyền theo quy định; việc lưu trữ hồ sơ tham mưu giải quyết đơn chưa đảm bảo theo quy định; việc thực hiện báo cáo định kỳ về phòng, chống tham nhũng chưa đảm bảo thời gian, nội dung theo đề cương theo quy định.

Đối với Phòng văn hoá và Thông tin, số lượt tiếp công dân của người đứng đầu chưa đảm bảo theo quy định; chưa thực hiện đầy đủ các báo cáo định kỳ về tình hình, kết quả tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với cơ quan có thẩm quyền theo quy định; việc xây dựng Kế hoạch Phòng, chống tham nhũng chưa đảm bảo thời gian; việc thực hiện báo cáo định kỳ về phòng, chống tham nhũng chưa đảm bảo thời gian, nội dung theo đề cương theo quy định.

Qua đó, Chánh thanh tra huyện Nhơn Trạch kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch chỉ đạo Trưởng phòng Phòng lao động - thương binh và Xã hội, Phòng văn hoá và Thông tin tổ chức rút kinh nghiệm đối với những hạn chế, thiếu sót nêu tại phần Kết luận thanh tra, đồng thời xác định các biện pháp khắc phục hiệu quả những hạn chế, thiếu sót.

(Kèm theo Kết luận thanh tra số 01/KL-TTH ngày 04/01/2024 của Chánh thanh tra huyện Nhơn Trạch)

Nguyễn Anh Dũng - Thanh tra tỉnh

 


In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1126, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822550; Fax: 0251.3816979; E-mail: vbthanhtra@dongnai.gov.vn
ĐĂNG NHẬP